Zobrazit navigaci

Pedagogický sbor

Vedení školy

ředitel školy: Mgr. Michal Novotný

zástupkyně ředitele školy: Mgr. Marta Kadlecová


Pedagogové

Jméno a příjmení Pozice
Mgr. Marie Diblíková 1.A
Mgr. Jana Dubovská 1.B
Mgr. Lenka Kautmanová 2.A
Mgr. Jindřiška Krankušová 2.B
Mgr. Věra Bošková 3.A
Mgr. Eva Novotná 3.B
Mgr. Markéta Horáková 4.A
Mgr. Jana Tažejová 4.B
Mgr. Jana Ondřichová 5.A
Mgr. Alena Kočovská 5.B
Mgr. Alena Weberová 6.A
Mgr. Michaela Bartošíková 6.B
Mgr. Pavla Albertová 7.
Ing. Lea Šveráková 8.A, výchovný poradce, metodik prevence
Mgr. Markéta Jungwirthová 8.B
Mgr. Helena Dvořáková 8.C
Mgr. Martin Hubáček 9.A
Mgr. Pavel Pechek 9.B
Mgr. Andrea Kacovská
Ing. Jiří Vejvoda Koordinátor ICT
Mgr. Lenka Wiesnerová
Mgr. Bedřiška Ulejová
Bc. Anežka Gabriela Varausová Asistentka pedagoga
Eva Schönová Asistentka pedagoga
Zuzana Beránková, DiS. Asistentka pedagoga
Gabriela Vaněčková Asistentka pedagoga
Marie Košková Asistentka pedagoga
Mgr. Jana Lukešová Asistentka pedagoga

Školní družina

Jméno a příjmení Pozice
Alena Nováková Vychovatelka ŠD 2
Blanka Matoušková Vychovatelka ŠD 1