Zobrazit navigaci

GDPR

Dne 25.5.2018 vešlo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“)

Správce

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Komenského 356

Vlachovo Březí

384 22

IČO: 47258721

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Josef Urban,

tel: 777 267 555

mail: poradce.urban@quick.cz

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;

požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;

požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);

požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;

podat stížnost dozorovému orgánu;

pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.