Zobrazit navigaci

Autoevaluace školy

Abychom měli od rodičů i pedagogů zpětnou vazbu, poprosili jsme je o vyplnění anonymního dotazníku. Na co jsme se jich ptali a jak toto hodnocení dopadlo, se můžete dozvědět na této stránce.

Po zavedení elektronické žákovské knížky jsme chtěli zjistit spokojenost všech zákonných zástupců s tímto novým komunikačním a informačním systémem. Výsledek nás velmi potěšil. Děkujeme všem za vyplnění dotazníku jehož výsledky můžete vidět níže!!

Autoevaluace distančního vzdělávání – březen 2021

Vážení rodiče,

posílám vám výsledky vlastního hodnocení (autoevaluace) distanční výuky probíhající na naší škole. Všem z vás, kteří jste si našli čas a byli jste ochotni dotazník vyplnit, ještě jednou moc děkuji!!! Pozitivní ohlasy nás velice těší a ty negativní jsou impulzem pro zamyšlení, zda v jednotlivých oblastech výuky není nutné udělat určité kroky ke zlepšení. 

Dotazník vyplnilo celkem 188 rodičů a k tomu částečně vyplnilo ještě dalších 16 rodičů. Do hodnocení se tudíž zapojilo 204 z vás, což činí více jak 65% (na 1. stupni 68,8% a na 2. stupni 62,3%).

Přesně před rokem jsme ve škole zavedli on-line výuku prostřednictvím Google aplikace, čímž jsme se zařadili mezi ty školy, které od samého začátku pandemie učili žáky prostřednictvím přímého kontaktu s nimi – i když jen přes monitory počítačů. Ve výuce jsme vynechali předměty výchovného charakteru (VV, TV, HV) a PČ a IKT, jinak výuka probíhá na 1. i 2. stupni kontaktně podle rozvrhu.

Děkuji vám za spolupráci!!! Děkuji vám za každodenní pomoc při vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

Výsledky za jednotlivé třídy posílám zprávou Komens odděleně, každé třídě jen jejich údaje.

V závěrečné části hodnocení naleznete zprávy rodičů, kteří nám chtěli k probíhající distanční výuce něco konkrétně sdělit. Neuvádíme třídy a jména rodičů ani učitelů. Každá třída dostane konkrétní výsledky odděleně.