DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo

18/01/2023
Školní soutěže

Dne 17.1. 2023 proběhl v DDM V Prachaticích 52. ročník dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali Jan Hubr (9.A) a Jan Kučera (9.B). Tematické zaměření tohoto ročníku bylo Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992.Jan Hubr se umístil na 12. místě a Jan Kučera na 18. místě z 29 soutěžících.

Patří jim velká pochvala a poděkování, protože se stali úspěšnými řešiteli, jimiž byli ti, kteří získali 60 a více procent bodů. Soutěžní téma zatím nebylo probíráno ve škole, takže se na něj museli připravit sami.