Tříkrálová sbírka 2023

06/01/2023
Základní škola

V pátek 6. ledna proběhla v naší škole Tříkrálová sbírka. Žáci 9. ročníku Filip Jedlička, Dan Dušek a Vláďa Svěchota coby Kašpar, Melichar a Baltazar obcházeli třídu po třídě a nejen že vybírali penízky, nýbrž také zakončovali školní projekt „Od Barborek do Tří králů“, který je nedílnou součástí každoročního plánu školy. Díky němu seznamujeme žáky školy se starými lidovými zvyky a tradicemi. Tito 3 žáci byli doprovázeni pan asistentkou Gabrielou Vaněčkovou, která K+M+B třídám vždy představila, objasnila důvod jejich příchodu a seznámila děti s účelem, na který budou vybrané peníze použity. 

Tříkrálová sbírka 2023 dala dohromady 13 313 Kč. Školská rada, žáci, učitelé, pan ředitel a paní zástupkyně, rodiče, paní kuchařky, paní uklízečky, pan školník a paní ekonomka, paní učitelky a personál a děti MŠ, ale i dárci, kteří ve vší skromnosti nechtějí být jmenováni, posílají dále krásný povánoční dárek s pocitem, že udělali dobrou věc.