Vánoční besídka 2022

22/12/2022
Základní škola

Každoročně poslední vyučovací den kalendářního roku, den před vánočními prázdninami, probíhá na naší škole vánoční besídka.  V dřívějších dobách probíhala odděleně pro první a druhý stupeň. Již nějakou dobu se však žáci prvního i druhého stupně baví společně programem probíhajícím ve sportovní hale školy. Vše je pod taktovkou devátých ročníků.


Žáci 9. ročníků mají za úkol celou besídku zorganizovat, připravit jednotlivá vystoupení a vytvořit jejich pořadí, načasovat je, připravit vhodné ozvučení, také moderování celé akce musí být na vysoké úrovni a tak každoročně nemají úkol jednoduchý. Přípravy Deváťáků začínají již v průběhu října a listopadu, kdy oslovují jednotlivé žáky a připravují jednotlivá vystoupení a vrcholí v měsíci prosinci, kdy celá besídka dostává závěrečnou podobu.


Letošní Deváťáci si s tímto úkolem poradili více jak dobře! Skvělá vystoupení, moderování na vysoké úrovni, plynulost programu a v neposlední řadě schopnost všech zapojit se společně do všech činností, přineslo očekávaný výsledek – dlouhý potlesk a poděkování všech za příjemné pobavení.


Žáci Deváťáci, moc vám děkujeme!!!!!