Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání - zveřejnění

02/05/2022
Předškoláci

Originál rozhodnutí v příloze této zprávy.

Ředitel Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění,


o přijetí žáků s těmito registračními čísly:


1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 39

 

k základnímu vzdělávání

 od školního roku 2022/2023


v Základní škole profesora Josefa Brože Vlachovo Březí, a to od 1. září 2022.

 


Michal Novotný

ředitel ZŠ