Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

30/04/2022
Předškoláci

Letošní zápis dětí do 1. třídy proběhl v pátek 29. dubna a v sobotu 30. dubna. Celkem se ho zúčastnilo 34 dětí. Evidujeme několik žádostí o odklad povinné školní docházky. Již několik let je u zápisu v naší škole pravidlem, že se celkový počet zapsaných dětí do 1. třídy pohybuje kolem hranice 30 žáků a my ve škole jsme před rozhodnutím, zda vytvořit dvě třídy o malém počtu dětí nebo jednu velkou třídu.

Každý si je vědom toho, že vzdělávání žáků ve třídě s menším počtem, je ve všech ohledech vhodnější, než-li ve třídě na hranici, kterou povoluje školský zákon. Pokud nám ekonomická situace umožní vytvoření dvou nízko početných tříd, velice rádi tak uděláme.

Touto cestou moc děkuji všem paní učitelkám a paní asistentkám I. stupně. Pod vedením paní učitelek Jany Ondřichové a Markéty Horákové si připravily pro děti program zápisu tak, aby děti byly prozkoušeny ze všech dovedností a znalostí, odpadla administrativa rodičů při samotném průběhu zápisu a děti stihly více aktivit.


Moc vám všem za účast děkuji a současně se těším na budoucí spolupráci.


Michal Novotný